Reflexió sobre la trajectòria d’aprenentatge

Durant el procés de treball d’aquesta assignatura se’ns han plantejat una serie de reptes on hem hagut d’anar superant algunes barreres a les que, personalment, no hi estava acostumat.

El treball en grup a través de la xarxa és tot un repte quan no ho tens per mà, s’hi ha d’afegir la dificultat de treballar amb persones amb les que no coneixes i amb les que has de generar un vincle de confiança per a que el desenvolupament de la feina sigui fluit i profitós, tot sense les ventatges del contacte presencial.

La gran majoria d’eines que hem utilitzat aquest semestre a l’assignatura de Recursos i Comunitats Digitals les desconeixia. Treballar-les ha requerit investigació i pràctica, per així poder aportar contingut a l’encàrrec que haviem de desenvolupar en grup i generar un ambient de confiança i bona comunicació.

Eines tan conegudes com Twitter o Telegram mai les havia fet servir i, encara que no suposin gran dificultat per utilitzar-les sempre hi trobam alguna barrera petita a la que enfrontar-se, com per exemple, trobar-se davant un espai no conegut i no saber on es troben els apartats per realitzar accions. D’altra banda, les eines que suposen un major obstacle són aquelles no s’assemblen a cap altre feta servir mai, en el meu cas, crear una llista a “list.ly“, un taulell a “pinterest” o elaborar un document compost col·laboratiu al “lucidpress” si ha suposat un repte.

Per posar solució a la dificultat que suposava l’utilització de les eines desconegudes han sigut de molta utilitat els recursos publicats a l’aula, tot i així, tampoc en trobava un guía completa del funcionament de les plataformes o de com navegar per algunes pàgines web i incloure contingut ha suposat estudi a força de prova i error.

Per continuar, aquestes barreres esmentades sols han suposat un repte a l’inici del seu maneig, a força d’anar treballant-les durant el procés dels diferents reptes, aquestes, s’han tornat propulsores del treball, ens han ajudat a millorar la nostra dinàmica i comunicació, a poder elaborar contingut pel nostre projecte i organitzar millor la informació recopilada.

Respecte al treball que hem realitzat l’equip de Ciberaddictes, des de un principi, hem optat per utilitzar eines de comunicació sincrònica com Telegram o GoogleMeet que ens han ajudat a l’intercanvi de informació i presa de decicions d’una manera molt més fluida. Hem deixat de banda el Tauler de debat de l’equip ja que és una eina on la transimisió és molt més lenta i inexacta. D’altra banda hem utilitzat la plataforma “Notion” per traçar l’estrategia d’organització i planificació i aquesta a resultat molt favorable per el desenvolupament de tot el projecte, en definitiva, hem acertat en les decicions preses i hem generat un ambient de confiança, compromís i respecte que, en part, han potenciat les eines ementades.

Finalment, penso que l’utilització d’aquestes eines de treball col·laboratiu a través de la xarxa no sols es queden dins l’àmbit de l’assignatura, sinó que, gràcies al descobriment i ús d’aquestes d’ara en endavant les emprearé sovint per realitzar altres projectes tan a nivell individual com en grup.

Links:
List.ly:
Personal – https://list.ly/dbordoyc/lists
Grupal – https://list.ly/list/5Xe0-ciberaddictes
Pinterest:
Personal – https://www.pinterest.es/dbordoyc/_saved/
Grupal – https://www.pinterest.es/nmontava9442/ciberaddictes-recursos-i-comunitats-digitals/
Site del projecte: https://sites.google.com/uoc.edu/ciberaddictes/inici