Reflexió sobre la trajectòria d’aprenentatge

Durant el procés de treball d’aquesta assignatura se’ns han plantejat una serie de reptes on hem hagut d’anar superant algunes barreres a les que, personalment, no hi estava acostumat.

El treball en grup a través de la xarxa és tot un repte quan no ho tens per mà, s’hi ha d’afegir la dificultat de treballar amb persones amb les que no coneixes i amb les que has de generar un vincle de confiança per a que el desenvolupament de la feina sigui fluit i profitós, tot sense les ventatges del contacte presencial.

La gran majoria d’eines que hem utilitzat aquest semestre a l’assignatura de Recursos i Comunitats Digitals les desconeixia. Treballar-les ha requerit investigació i pràctica, per així poder aportar contingut a l’encàrrec que haviem de desenvolupar en grup i generar un ambient de confiança i bona comunicació.

Eines tan conegudes com Twitter o Telegram mai les havia fet servir i, encara que no suposin gran dificultat per utilitzar-les sempre hi trobam alguna barrera petita a la que enfrontar-se, com per exemple, trobar-se davant un espai no conegut i no saber on es troben els apartats per realitzar accions. D’altra banda, les eines que suposen un major obstacle són aquelles no s’assemblen a cap altre feta servir mai, en el meu cas, crear una llista a “list.ly“, un taulell a “pinterest” o elaborar un document compost col·laboratiu al “lucidpress” si ha suposat un repte.

Per posar solució a la dificultat que suposava l’utilització de les eines desconegudes han sigut de molta utilitat els recursos publicats a l’aula, tot i així, tampoc en trobava un guía completa del funcionament de les plataformes o de com navegar per algunes pàgines web i incloure contingut ha suposat estudi a força de prova i error.

Per continuar, aquestes barreres esmentades sols han suposat un repte a l’inici del seu maneig, a força d’anar treballant-les durant el procés dels diferents reptes, aquestes, s’han tornat propulsores del treball, ens han ajudat a millorar la nostra dinàmica i comunicació, a poder elaborar contingut pel nostre projecte i organitzar millor la informació recopilada.

Respecte al treball que hem realitzat l’equip de Ciberaddictes, des de un principi, hem optat per utilitzar eines de comunicació sincrònica com Telegram o GoogleMeet que ens han ajudat a l’intercanvi de informació i presa de decicions d’una manera molt més fluida. Hem deixat de banda el Tauler de debat de l’equip ja que és una eina on la transimisió és molt més lenta i inexacta. D’altra banda hem utilitzat la plataforma “Notion” per traçar l’estrategia d’organització i planificació i aquesta a resultat molt favorable per el desenvolupament de tot el projecte, en definitiva, hem acertat en les decicions preses i hem generat un ambient de confiança, compromís i respecte que, en part, han potenciat les eines ementades.

Finalment, penso que l’utilització d’aquestes eines de treball col·laboratiu a través de la xarxa no sols es queden dins l’àmbit de l’assignatura, sinó que, gràcies al descobriment i ús d’aquestes d’ara en endavant les emprearé sovint per realitzar altres projectes tan a nivell individual com en grup.

Links:
List.ly:
Personal – https://list.ly/dbordoyc/lists
Grupal – https://list.ly/list/5Xe0-ciberaddictes
Pinterest:
Personal – https://www.pinterest.es/dbordoyc/_saved/
Grupal – https://www.pinterest.es/nmontava9442/ciberaddictes-recursos-i-comunitats-digitals/
Site del projecte: https://sites.google.com/uoc.edu/ciberaddictes/inici

4. Tanquem el projecte i el difonem!

Reflexió final

Les eines presentades per l’assignatura, han estat interessants. Abans de cursar-la no tenia ni idea de l’existència del google sites per exemple. Sempre veia un món tot el tema d’incloure tercers, com tweets mitjançant un widget entre d’altres. En general el contingut de l’assignatura m’ha estat enriquidor i encara que no l’hagi pogut utilitzar en la pràctica, sí que m’ha anat bé per treballar telemàticament al meu treball.

Amb la companya que tenia ha estat verdaderament difícil. Es cert que des d’un inici, vam ser poc realistes i no vam decidir a consciència com fer els lliuraments i repartir-nos les tasques.

Els canals de comunicació, no han estat els adequats (ús de whatsapp) i això ha repercutit en la nota final. A més, crec que la utilització d’aquests ha empitjorat el sentiment de perdre’s-ho de debò als membres de l’equip. Una constància i rutina en un medi adequat com era l’espai virtual de l’aula, amb els fòrums i el taulell hagués millorat l’experiència.

En l’àmbit del treball, durant els primers reptes va estar bé. Tot i no utilitzar de manera correcta els recursos facilitats al campus, vam poder fer gairebé totes les practiques.

El ser pretensiosos, va passar-nos factura i va aparèixer la falta de temps. Al final el treball era cosa de 5 però érem 2.

Des de la Pac3 una persona es va despenjar pràcticament acabant desapareixent definitivament durant la Pac4.

En definitiva, m’he adonat que mentre tot fluïa mitjanament bé, el treball en equip era molt menys pesat que no pas quan he estat sol. Això és reflecteix molt bé a la meva feina on, l’equip treballa des de llocs molt separats geogràficament, hi ha consens i tots utilitzem les mateixes vies “oficials” per comunicar-nos (trello i Google Drive) en aquest cas. L’ús de les XXS és vital en el temps que ens ha tocat viure, alhora, però, està en constant canvi fent que el professional hagi de reciclar-se sempre que sigui possible per tal de mantenir els seus coneixements frescos i al servei dels clients i companys.

Finalment, crec que ha estat una etapa del grau enriquidora, i encara que no hagi tingut l’experiència normal que es busca en aquesta assignatura, he après des de l’altra banda com hauria de funcionar una comunitat/grup que busca uns objectius comuns.

 

Links d’interès:
Link del Site: [GrupX]
Link al pinterest: [Pinterest Grupal] – [Pinterest Personal]
Link al list.ly: [Llistat]

Valoració final

Les solucions que he anat trobant per resoldre les dificultats del funcionament de les diferents eines són les següents:

  • En el cas de publicar coses al List.ly, no sabia com publicar-ho tot ni fer un fil amb totes les publicacions, he aconseguit poder fer-ho intentant testejar totes les opcions fins que ho he aconseguit.
  • En el cas del Site, no sabia com crear-lo ni com anar afegint tota la informació, ho he aconseguit mirant tutorials a YouTube i fent proves.

Les xarxes socials, el List.ly, Pinterest, Site, entre altres, són eines que són útils i eficaces per l’aprenentatge. Les xarxes socials (ex: Twitter) m’han permès poder compartir el meu projecte amb molts col·lectius potser interessats en el tema i poder fer difusió del treball. El List.ly m’ha permès fer un fil de tota la informació. En el Site he pogut fer tot el projecte i que sigui accessible per a tothom en el cas que el vulguin consultar. Com totes aquestes eines són accessibles a través de la xarxa, són ideals pel treball col·lectiu ja que només tenint accés a Internet es poden editar i crear totes les tasques.

He hagut d’enfrontar-me a molts reptes a l’hora de tirar endavant el projecte, emprant un entorn virtual, com per exemple, ser autodidacta i aprendre per mi mateixa com buscar informació, triar la informació, saber difondre la informació per Twitter, List.ly… També he hagut d’aprendre com configurar el Site, triar els colors més adients a la temàtica…

Sobre la presència a la xarxa, he après que realment a Internet hi ha més informació sobre nosaltres de la que segurament sabem, també per l’entorn professional veig que és una cosa útil ja que tothom pot accedir, per exemple, al meu CV i així poder contactar amb mi si estan interessats. Encara que a nivell professional, depenent de quina informació, podria ser contraproduent, per exemple, si trobessin el nostre perfil de Facebook i hi haguessin fotografies que poden donar una visió poc professional de nosaltres.

Sobre les eines online per al treball col·laboratiu, he après quines eines hi ha i com s’utilitzen, i també quines són les més adients. En l’entorn professional són eines molt destacables, en el cas del teletreball ja que necessites contactar amb altres persones, segurament fent tasques potser complementàries a la nostra, o simplement havent d’estar connectats a la vegada però no en un entorn físic igual. En el cas de la continuïtat del grau, servirien per ja tenir nocions per a propers treballs en grup.

El List.ly del projecte es troba a: https://list.ly/list/4pf1-marta-font-games-for-blind-kids

El link al Pinterest és: https://www.pinterest.es/martafont1800/jocs-per-a-nens-amb-discapacitatvisual/

El link al Site del projecte en el que he treballat és: https://sites.google.com/d/1DZjntKbekdcypWkl_bYLG_F4DMpxX4pf/p/1iRksBWBycVIk-FKSSw9AOz2ZUcX2n5Me/edit