4. Tanquem el projecte i el difonem!

Reflexió final

Les eines presentades per l’assignatura, han estat interessants. Abans de cursar-la no tenia ni idea de l’existència del google sites per exemple. Sempre veia un món tot el tema d’incloure tercers, com tweets mitjançant un widget entre d’altres. En general el contingut de l’assignatura m’ha estat enriquidor i encara que no l’hagi pogut utilitzar en la pràctica, sí que m’ha anat bé per treballar telemàticament al meu treball.

Amb la companya que tenia ha estat verdaderament difícil. Es cert que des d’un inici, vam ser poc realistes i no vam decidir a consciència com fer els lliuraments i repartir-nos les tasques.

Els canals de comunicació, no han estat els adequats (ús de whatsapp) i això ha repercutit en la nota final. A més, crec que la utilització d’aquests ha empitjorat el sentiment de perdre’s-ho de debò als membres de l’equip. Una constància i rutina en un medi adequat com era l’espai virtual de l’aula, amb els fòrums i el taulell hagués millorat l’experiència.

En l’àmbit del treball, durant els primers reptes va estar bé. Tot i no utilitzar de manera correcta els recursos facilitats al campus, vam poder fer gairebé totes les practiques.

El ser pretensiosos, va passar-nos factura i va aparèixer la falta de temps. Al final el treball era cosa de 5 però érem 2.

Des de la Pac3 una persona es va despenjar pràcticament acabant desapareixent definitivament durant la Pac4.

En definitiva, m’he adonat que mentre tot fluïa mitjanament bé, el treball en equip era molt menys pesat que no pas quan he estat sol. Això és reflecteix molt bé a la meva feina on, l’equip treballa des de llocs molt separats geogràficament, hi ha consens i tots utilitzem les mateixes vies “oficials” per comunicar-nos (trello i Google Drive) en aquest cas. L’ús de les XXS és vital en el temps que ens ha tocat viure, alhora, però, està en constant canvi fent que el professional hagi de reciclar-se sempre que sigui possible per tal de mantenir els seus coneixements frescos i al servei dels clients i companys.

Finalment, crec que ha estat una etapa del grau enriquidora, i encara que no hagi tingut l’experiència normal que es busca en aquesta assignatura, he après des de l’altra banda com hauria de funcionar una comunitat/grup que busca uns objectius comuns.

 

Links d’interès:
Link del Site: [GrupX]
Link al pinterest: [Pinterest Grupal] – [Pinterest Personal]
Link al list.ly: [Llistat]